www.halilurrahman.com

Bu DOMAIN açık arttırma usülü satılıktır.

Başlangıç fiyatı: 5.000.-TL dir.Hemen Al Fiyatı: 35.000.-TL dir.

Şu anki fiyat: 5.000.-TL

Fiyat - teklif vermek için bu numaraya sms atınız. 0545 203 59 67

Nakşibendi Hakkani Sitesi, Şeyh Nazım Kıbrısi- Şeyh Ahmed Yasin, Allah Hakk Muhammed Mustafa Naqshbandi haqqani haqq şah Şah Bahattin Bahauddin Naksibend Naksibendi Naksi-Band Nakşibend Nakşibendi Nakşi-Bend Nakşi-Bendi Tarik Tarikat Tarikatçı Tarikatlar Tariqa Tariq Sheik SheikNazim Şeyh Nazım Kıbrısi Seyh Nazım SeyhNazım SeyhNazim Nazim Nazım Nazım Adil Hakkani NazımAdilHakkani Sheyh Nazim SheyhNazim Sheyh Nazim Kibrisi shayk shayk sheikh Nazim shaykNazim Şeyh Ahmed Yasin AhmetYasin AhmedYasin Ahmed Yasin Yalçın Yanar ŞeyhAhmed Şeyh Ahmet Yasin ŞeyhAhmedYasin YalçınYanar ŞeyhYanar Şeyh Muhammed Ahmed Bursevi AhmedBursevi YasinYanar SeyhYasin Seyh Yasin ŞeyhYasin ŞeyhYalçın Şeyh Yalçın SeyhAhmetYasin SeyhAhmet Şeyh Ahmet ŞeyhAhmetYasin Ahmet Yasin Hz Hz. Hazret Hazretleri Sofi Sufi Dagistani Abdullah Dagistani AbdullahDagistani Şeyh Abdullah Faizid dagistani Şeyh Dagistani Seyh Seyyid Serafettin Dagistani Serafettin ŞeyhŞerafettin Şeyh Şerafettin Dağıstani Seyh Gumuki Gazi Gumuki Ebul fukara sultan sultanul arifin gavs gavsul vasilin gavs-ul sir sır sirrul kasifin kaşifin arif arifi billah fena fenafillah beka bekabillah baki bakibillah ihvan fenafişşeyh fenafi melekut ceberut alem cennet cehennem kıyamet arş kürsi din iman hatme hatme-i hacegan hace aliyye Mevlana zikir zikr zikrullah islam akaid akait fıkıh siyer hadis tasavvuf evliya evliyaullah ricalullah kuran kur'an kuranı kerim kur'an-ı kerim silsile marifet hakikat ilim edep ya hu nefis nefs kul makam sohbet
Doğru olun, doğrularla beraver olun, kurtulun. Olmazsanız sopayı yiyeceksiniz. Dedenizde olsa sopayı yiyecektir. Dünyada da ahirettede.

Bunun arkasından 10 Muharrem gelir. İnşallah vaktin sultanı gelir ve arkasından Mehdi As gelecek. Ya Rabbi bizi de yetiştir.

Namaza dikkat. Namazı olmayanın kurtulması yoktur. Büyük süpürge geliyor yukarıdan. SÜPÜRECEK !!!. (16.10.2012)

   Ve Seyyidina Mehdi a.s’ın zamanı hakkında bir bilgimiz vardır. O Haccul Ekber olan Arafat gününde iktidara geçecektir. Ve bu sene Pazartesi günü Arafat’ta vakfe yapıldı, Salı bayramdı. Şimdi vakfe ayağa kalkıp af istemek, Pazartesi günüydü, gelecek sene Cuma günü olacak. Bu güne kadar şeytanın saltanatın yıkılması Haccul Ekber’de zuhur edileceğini biliyoruz, Cuma günü Arafat’ın olduğu gündür. Bu aldığım bir müjdedir. Ve insanlara bir sene sonra ne olacağını bakın derim. O göklerin kılıcını şeytan ve şeytanın askerleri ve ajanlarını ve ordularını yıkmak için çekecek. Bu kalbimi mutlu ediyor. Bu hoşnutluğa ve müjdelere ulaşmayı isteyin. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Ve “Ey Rabbimiz, bizi Mehdi a.s. ile beraber eyle” diye dua edin. (19.11.2010) Şeyh Nazım Hz.(ksa)

  

Beklenen Olaylar. ALMANYA çöker, FRANSA çökemeye hazır, Türk çökecek,ŞAM çökecek, BAĞDAT çökecek, İRAN çökecek, Mısır çökecek, LİBYA çökecek, Hicaz çökecek, YEMEN Çökecek, SUDAN çökecek, SOMALİ çökecek, PAKİSTAN çökecek, AFGANİSTAN çökecek, KAFKASLAR çökecek....... Şeyh Nazım Kıbrısi Hz. (ksa)

Çin birçok farklı küçük ülkelere bölünecek. Uzak doğuda problemler olacak.Kıbrıs sular altında kalacak ve Bursa'nın yanında olan Olimpus dağı (Uludağ) patlayacak. Onun altında iki element var. Gaz ve ateş, bunlar bu zamana kadar ayrışık (temassız) biçimde tutuldu ve evliyalar bu elementlerin birleşmemesi için her zaman dua ediyorlar. Onun patlamasından yüzlerce ve binlerce insan ağır yaralanacak ve evsiz barksız kalacak. Şeyhi Azam Abdullah Dağıstani Hz. (ksa).        (Tümünü Oku)

Büyük depremler olacak,

 
Mubarek Ramazan-ı Şerif İbadetleri
Her gece
Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur: - Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahv edip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azad eylemiş sevabı yazılır.
20.Gece
Bir kimse 6 rekat namaz kılsa; her rekatında birer defa felak ve Duha suresini okursa o kimsenin kalbi nurlu olur ve hesabı kolay olur.
21.Gece
Bir kimse her rekatta 5'er kere felak ve nas suresini okumak suretiyle 2 rekat namaz kılsa o kimseye gelecek yıla dek kötü nazar demez ve rızkı bereketli olur. O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.
22.Gece
Bir kimse 4 rekat namaz kılsa her rekatında 4 defa "elem neşrah leke sadrak" suresini okursa o kimse 40 peygamber sevabı alır.
23.Gece
Bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 5 kere Duha suresi o kimse okursa kıyamette yüzü güneşten daha nurlu olur. Onun yüzünden akan nurla sırat köprüsünden ev halkının 70 kişisi rahat geçer.
24.Gece
Bir kimse "Karia" suresini okumak suretiyle 2 rekat namaz kılsa o  kimseye şöyle nida olunur: "Korkma muhakkak ki sen emin kılınananlardansın" denilir.
25.Gece
Bir kimse her rekatında fil suresi "elemtera" ve kureyş suresini okuyarak 2 rekat namaz kılsa o kimse şefaat etse had olunmaz. Ayrıca kıyamet günü suya kanmış ve kanını tek tutmuş olur.
26.Gece
Bir kimse 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1"Ayetel Kürsi" ve 3 ihlas suresini okursa kıyamet günü o kimseye öyle bir taç giydirilir ki bütün mahlukatın kılanlı soyunca dil olsa o tacın kıymetini tefsir edemez.
27.Gece
Bir kimse her rekatında 7 "Kadir" suresini okumak suretiyle 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kadir yetenlerin sevabından eksik olmaz.
28.Gece
Bir kimse 3 ihlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu günahlarından temizlenir ve kıyamette hesaptan kurtulur.
29.Gece
Bir kimse 7 ihlas 1 felak okumak suretiyle 2 rekat namaz kılsa Allah'u Teala o kimseye nida eder. (Ey kulum sana müjdeledim ki oruçlarını ve namazlarını kabul ettim ve bütün günahlarını bağışlayıp cennetimi sana vacip
kıldım) der.