Şeyh Mehmed Efendi Hz

29 Mart 1957 tarihinde Şam`da dünyayı teşrif eden Mehmed Adil Hakkanî (K.S.) Hazret-i Şeyh M. Nazım Kıbrısî ile 16 Kasım 2004 tarihinde dünyamızdan ayrılan eşi Hacı Amine Sultan`ın büyük oğludur.

Annesi komünizmin ülkelerinde başlattığı din karşıtı politikalar nedeniyle Türkiye üzerinden göç ederek Suriye’nin baş şehri Şam’a yerleşen bir Tatar ailesinin kızı olup aslen bugün Rusya Federasyonu içerisinde özerk bir cumhuriyet olan Tataristan Türklerindendir.

Çocukluk ve gençlik çağını Suriye’de geçiren Mehmed Adil Hakkani; tasavvufi eğitimini Abdullah Dağıstanî’den ve babası ve mürşidi Şeyh M. Nazım Kıbrısî’den aldı. İslami ilimlerdeki medrese eğitimini ise Suriye`nin başşehri Şam’da bulunan ehli sünnet alimlerinden alarak tamamladı.

Şeyh Mehmed Adil Hakkani uzunca bir süredir Hz. Şeyh M. Nazım Kıbrısî Hakkanî (K.S.) adına İstanbul`da taliblerin biatını kabul ederek tasavvufi yola intisab edilmesine vesile olmaktadır.