İşrak kelimesinin Türkçe karşılığı: Güneş doğmak, ışıklandırmak, parlatmak, güneşlik yere dahil olmak manasındadır. Kalbe manaların doğması manasındadır.
İşrak namazı, Güneş bir iki mızrak boyu yükseldikten, yani güneş doğduktan otuz ila kırk beş dakika arası geçinceye kadar kılınır.
Saati olmayan bir kimse, çenesini göğsüne yapıştırarak güneşe bakar, şayet güneşi bu vaziyetteyken göremiyorsa, kerahat vakti çıkmıştır. Bundan sonra artık İşrak namazı kılınabilir. İşrak namazı iki rekattır.

2 Rekatlık İşrakNamazının Kılınışı

1. Rekat

 • “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya” diye niyet ederiz
 • “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 • Subhaneke’yi okuruz
 • Euzü-besmele çekeriz
 • Fatiha okuruz
 • Kur’an’dan bir sure okuruz
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

 • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha okuruz
 • Kur’an’dan bir sure okuruz
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
 • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Fazileti

Bu namazın fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekat (İşrak) namaz kılsa, bir nafile Hac ve Umre sevabına nail olur.” (İhya, I. 336)

Enes b. Mâlik (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturarak Allah’ı zikreder, sonra iki rek’at namaz kılarsa, ona tam bir hac ve umre sevabı verilir”.

Enes (r.a.) der ki: Rasûlullah (s.a.v.), “Tam bir hac ve umre sevabı” buyurdu. Bu sözü üç defa tekrar etti. [İmam Hâfız el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb (Terc), 1, 434, Hadis no: 1]

Ebû Hüreyre (r.a.) de Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) kuşluk vaktinde güneş bir miktar yükseldikten sonra iki rek’at namaz kılmayı tavsiye ettiğini, buna devam edenin deniz köpüğü kadar da olsa günahlarının affedileceğini müjdelediğini haber veriyor. [Tirmizî, Sünen, Vitir, 474]

Hadis-i şeriflerde bahsedilen bu iki rek’at namaz, işrak namazıdır. Güneş doğup kerahet vakti çıktıktan sonra kılınır.

İşrak namazının fazileti hakkında Hz. Ömer (r.a.) de şunları anlatır:
“Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir ordu çıkardı. Bu ordu büyük bir muvaffakiyet elde etti. Bolca bir ganimetle döndü. (Ashap) dediler ki:
‘- Yâ Rasûlullah, bu kadar çabuk hamle yapan bir ordu ve bu ordunun aldığı ganimetten fazlasını hiç görmemiştik.’ Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“- Ben bu ordudan daha seri hamle yapan ve daha fazla ganimet ele geçireni haber vereyim mi?”
‘- Haber ver, (yâ Rasûlallah)’ dediler. Şöyle buyurdular:
“- Bir cemaat ki, sabah namazını kılarlar, sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikrederler. Bundan sonra iki rek’ât namaz kılarlar, evlerine dönerler. İşte en büyük hamleyi yapanlar, en fazla ganimeti alanlar onlardır.”