Nakşibendi Hakkani Sitesi, Şeyh Nazım Kıbrısi- Allah Hakk Muhammed Mustafa Naqshbandi haqqani
Doğru olun, doğrularla beraver olun, kurtulun. Olmazsanız sopayı yiyeceksiniz. Dedenizde olsa sopayı yiyecektir. Dünyada da ahirettede.

Namaza dikkat. Namazı olmayanın kurtulması yoktur. Büyük süpürge geliyor yukarıdan. SÜPÜRECEK !!!. (16.10.2012)

   Ve Seyyidina Mehdi a.s’ın zamanı hakkında bir bilgimiz vardır. O Haccul Ekber olan Arafat gününde iktidara geçecektir. Ve bu sene Pazartesi günü Arafat’ta vakfe yapıldı, Salı bayramdı. Şimdi vakfe ayağa kalkıp af istemek, Pazartesi günüydü, gelecek sene Cuma günü olacak. Bu güne kadar şeytanın saltanatın yıkılması Haccul Ekber’de zuhur edileceğini biliyoruz, Cuma günü Arafat’ın olduğu gündür. Bu aldığım bir müjdedir. Ve insanlara bir sene sonra ne olacağını bakın derim. O göklerin kılıcını şeytan ve şeytanın askerleri ve ajanlarını ve ordularını yıkmak için çekecek. Bu kalbimi mutlu ediyor. Bu hoşnutluğa ve müjdelere ulaşmayı isteyin. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Ve “Ey Rabbimiz, bizi Mehdi a.s. ile beraber eyle” diye dua edin. (19.11.2010) Şeyh Nazım Hz.(ksa)

Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hayatının anlatıldığı kitapta, onun dili ile 11 Adım duasının nasıl yapılacağı anlatılmıştır. 
Kitaptan aynen aktarıyorum:
"Abdülkadir Geylani Hazretlerinin vasiyeti şudur ki, buyurmuşlar:
Bir kimsenin dergah-ı Hakdan bir muradı olsa... 
Ben Hazreti Hakkı düşümde gördüm.
Yedi kere dedim ki: 
Ya Rab!.. Her kim beni çağırsa mahrum kalmaya! deyu tezarru ettim. Duamı Hazreti Hak kabul eyledi. İmdi bir kimse benim ruhum için iki rekat namaz kıla, amma temcidde kıla! Evvel rekatta bir Fatiha onbir İhlas okuya; ikinci rekatta, bir Fatiha onbir İhlas okuya... Selamdan sonra on kere Salavat vere ve bir Tebbet okuya! Ayağ üzere kalkıp el bağlaya, onbir adım gündoğdu yere (Doğu'ya) karşı yürüye ve sağ elin uzada ve yedi kere: "Ya Abdülkadir Geylani emdidni li kaza-i haceti (hacetimin yerine gelmesi için bana imdad eyle!) diye çağıra! Her ne niyete kim çağıra, kabul ola! Niyetimi hasıl kılıver diye, kendi neye kadir ise nezr eyleye Cümle maksudu hasıl olur inşaallahuteala. Gaflet olunmaya, mücerrebattandır." "Temcid vakti Allahu alem sahur vaktidir."

Çok ateşli bir zikir...

  

Beklenen Olaylar. ALMANYA çöker, FRANSA çökemeye hazır, Türk çökecek,ŞAM çökecek, BAĞDAT çökecek, İRAN çökecek, Mısır çökecek, LİBYA çökecek, Hicaz çökecek, YEMEN Çökecek, SUDAN çökecek, SOMALİ çökecek, PAKİSTAN çökecek, AFGANİSTAN çökecek, KAFKASLAR çökecek....... Şeyh Nazım Kıbrısi Hz. (ksa)

Çin birçok farklı küçük ülkelere bölünecek. Uzak doğuda problemler olacak.Kıbrıs sular altında kalacak ve Bursa'nın yanında olan Olimpus dağı (Uludağ) patlayacak. Onun altında iki element var. Gaz ve ateş, bunlar bu zamana kadar ayrışık (temassız) biçimde tutuldu ve evliyalar bu elementlerin birleşmemesi için her zaman dua ediyorlar. Onun patlamasından yüzlerce ve binlerce insan ağır yaralanacak ve evsiz barksız kalacak. Şeyhi Azam Abdullah Dağıstani Hz. (ksa).        (Tümünü Oku)

Büyük depremler olacak,

 

"Bu dünyada ne yaparsan yap, başına gelmeden ölmezsin." (H.S.)